Activema har ett starkt fokus på humankapital. Vår medarbetaríde kallar vi för Växtkraft. Denna idé tillsammans med vår värdegrund Hjärta & Hjärna sätter hela människan i centrum. Vi strävar mot att skapa förutsättningar för både individ och företag att växa varför vi ser arbetsliv, familjeliv och fritid som en helhet där varje del är ömsesidigt beroende.

Utifrån individen vill vi verka för kompetensutveckling, professionalitet och en stark hälsa, både fysiskt och psykiskt. Vi eftersträvar en hållbar arbetsplats och ett hållbart arbete i ett långt och brett perspektiv. Vår medarbetaridé är naturlig utifrån vår affärsidé och vår strategi som betonar kvalité, långsiktighet och uthållig säljkraft.

Vår medarbetaridé Växtkraft innebär rent praktiskt att vi

  • Kontinuerligt arbetar med säljträning och annan kompetensutveckling för att bli proffs på försäljning.
  • Ser mental coachning som en naturlig del i säljträningen och individens utveckling i stort.
  • Vill verka för en positiv miljö där glädje och stolthet skapas utifrån insikten att alltid vilja göra sitt bästa.
  • Har den absolut bästa arbetsmiljön. Samtliga våra arbetsplatser är ergonomiskt topputrustade.
  • Tar del av vår hälsodiplomerade arbetsplats och friskvårdsprogram med bl a massage, frukt och två subventionerade träningsluncher per vecka.

Tillämpar arbetstidsförkortning
Tror på kraften som skapas när människor hjälper varandra. Vi erbjuder därför möjligheten att under arbetstids eller mot ersättning delta i olika volontäruppdrag.
Tar ett socialt ansvar i vår tydliga satsning på CSR.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
Är du duktig på försäljning, nyfiken på vårt företag och känner att du skulle vilja jobba för oss är du varmt välkommen att kontakt oss.