Allmänt

Activema är ett säljbolag för digitala och sociala marknader. Vi erbjuder högkvalitativ försäljning och marknadsbearbetning understödd av skräddarsydda digitala kommunikationslösningar. Bolaget har varit verksamt som stödbyrå sedan 1994.

Runt 150 000 årliga kontakter med svenska företag utgör basen för vår marknadsnärvaro och kunskap genom vilken vi skapar kännedom, relation och lojalitet för våra uppdragsgivares räkning. Genom ett uthålligt försäljningsarbete har vi för dem skapat aktiva marknader med över 20 000 företagskunder.

Activema har ett starkt fokus på aktivitet, kvalité och värdegrund.
Värdegrunden baseras på hjärta & hjärna, det goda företaget och att leva som man lär.

Vår affärsidé, vision och strategi

Vår affärsidé är:

”Att med God Säljkraft bygga och förädla marknader för våra uppdragsgivares räkning.”

Vår vision är:

”Att vara ett ledande, kvalitativt och humant säljbolag som klart sticker ut ur mängden. Att i Sverige vara bäst i vår klass och det naturliga förstahandsvalet för långsiktiga uppdragsgivare”

Vår strategi bygger på:

En säljprocess med hög aktivitet, kvalité och integrerade kontaktkanaler (yttre säljkraft).
Fokus på humankapital (inre säljkraft).
Kontinuerlig utveckla och anpassa våra kontaktkanaler till nya kommunikationsmedier.
Långsiktiga uppdragsgivare (ambassadörskap)
Ett hållbart och ansvarsfullt företagande (CSR)

Strukturkapital och arbetssätt

Vår säljprocess bygger på en väldefinierad modell för säljfaserna kontakt, respons och återkomst vilken vi kallar för Aktiv Marknad. Genom denna optimerar vi marknadens kännedom, relation och lojalitet till våra uppdragsgivares produkt eller tjänst.

Genom att kombinera vår säljprocess och arbetssätt med ett stark fokus på aktivitet, kvalité, humankapital och värdegrund, uppnås det uthålliga resultat vi kallar God Säljkraft.

Långsiktighet och uthållighet är för oss av strategiskt värde. Vi värnar om en kontinuitet genom väl insatta, kunniga och motiverade medarbetare för att optimalt kunna bygga och förädla starka och långsiktiga kundrelationer. Flera av våra medarbetare har jobbat hos oss i över 10 år.

Vår uppdragsmodell för att bygga marknader baseras på tre steg: Etablering, utveckling och förädling.
Alla våra uppdrag inleds med en noggrann analys, förberedelsefas och utbildning av säljare och kommunikatörer.

Vårt säljarbete understöds av digital kommunikation varför slutkunden nås genom olika integrerade kanaler: telefon, besök, e-post, nyhetsbrev, postalt samt internet.