Samarbeten Digital skyltning

Svenska Mässan

Svenska Mässan i Göteborg valde Activema samt vårt koncept ”God Reklam” för att utveckla sin digitala annonsmarknad runt Korsvägen. Platsen besöks av 2 milj besökare varje månad. Samarbetet är långsiktigt och ställer stora krav på kvalité. Activemas roll är att vara helhetsleverantör.

Läs mer på svenskamassan.se

Activema samarbetar med Instoremedia (www.insm.se) som är en ledande leverantör av lösningar för digital signage. Genom vårt samarbete kan vi erbjuda helhetslösningar för digital skyltning med innehåll, innehållsadministration, teknik samt support.

Vi samarbetar vidare med Sport & Evenemang då det gäller digital skyltning för större publika arrangemang eller events.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Säljuppdrag för Sälj & Marknadspartner

Vår strategi är att samarbete med välkända uppdragsgivare i långsiktiga uppdrag. Här listar vi några av våra välkända och långsiktiga uppdragsgivare. Utöver detta har vi flera goda referenser i konsultuppdrag där vi ökat våra kunders lönsamhet och säljorganisationers effekt. Kontakta oss så berättar vi mer.

ArrivalGuides är världens största nätverk avseende destinationsinformation för fria reseguider på internet. Med över 400 reseguider på upp till 22 språk, synliga på över 200 partners, når man 15 miljoner aktiva användare varje år. Activema anlitades för att internationellt bygga upp marknader av destinationsaktörer på reseguiderna. Ett prestigeuppdrag för oss.

Läs mer på ArrivalGuides.com

Portalen

Portalen Interaktiv AB är idag en av de största aktörerna på Internet vad gäller produktmässor på nätet. Portalen Interaktiv AB driver och utvecklar Internetsajter uppbyggda som produktmässor inom olika nischer med anknytning till det egna hemmet.

Activemas uppdrag är att etablera, förädla och förvalta en helt ny annonsmarknad vad avser lokalt sök ”Hitta din lokala butik”. Detta uppdrag stärker ytterligare vår roll som ledande sälj & marknadspartner för internetbaserade verksamheter.

Läs mer på Portalen.se

Jajja
Activema är partner till Jajja Communication, ett av nordens största SEO bolag. Jajja hjälper såväl lokala företag som några av världens största koncerner med att prioriteras i sökmotorer som Google och Bing. Som samarbetspartner marknadsför och säljer Activema Jajjas produkter & tjänster till företag i Sverige.

Läs mer på jajja.com

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Samarbeten CSR

Activema är engagerade i flera samarbeten inom socialt ansvar. För oss är CSR en naturlig del i vår affärslogik.

Vi är engagerade i föreningen CSR Västsverige som verkar för att företag och organisationer inom regionen skall samverka för ett ökat socialt ansvar och stärkt konkurrenskraft. Vi hjälper också huvudmannen Västra Götalandsregion med att utveckla kommunikation, hemsidor och kompetensprogram inom området.

Tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborgs Räddningsmission är Activema engagerade i nära samarbete för utanförskap och integration. Vår roll är att vara tredje steget i ett arbete för att få människor i utanförskap tillbaka till ett varaktigt arbete. Vi verkar också för att uppmana andra företag att fungera som tredje steg. Vi samverkar också med Göteborgs Räddningsmission i ett volontärprogram för egna medarbetare.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Övriga engagemang

Activema är engagerade i flera intresseorganisationer vilka verkar för god etik och juridik inom direkt marknadsföring samt stärkt företagande inom Västsverige.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Tidigare säljuppdrag

Expert
När Expert lanserade en egen rikstäckande TV kanal som knyter ihop alla Sveriges Expertbutiker och dess stora väggar med bildskärmar sökte man en kvalitativ säljpartner för att fylla kanalen med innehåll. Valet föll på Activema vilket ytterligare stärker vår position som marknadsbyggare inom Digital Signage.

Läs mer på expert.se

Som snabbt växande nationell söktjänst på nätet sökte 118100 en kompetent säljbyrå för att förstärka och bygga deras företagsmarknad på nätet. Valet föll på Activema vilket tillsammans med våra tidigare uppdrag inom vägledande media, stärker vår roll som ledande säljaktör inom detta område.

Läs mer på 118100.se

Activema anlitades av Aftonbladet för att bygga upp marknaden i Västsverige avseende vägledande media och katalogtjänsten hitta.se. Uppdraget pågick i 4 år. Genom detta uppdrag är vår kännedom om marknaden för vägledande media och kataloger stor.

Läs mer på Aftonbladet.se