Sälj & Marknadsbolag sedan 1994

Activema erbjuder både långsiktiga partnerskap samt högkvalitativa tjänster för att öka säljorganisationers lönsamhet. Våra uppdragsformer täcker spannet från långsiktig outsourcing till kortare konsultuppdrag.

Våra tjänster är indelade i tre tjänsteområden:
Uppdragsformen täcker spannet från outsourcing till specifika uppdrag i tid och omfattning. Våra erbjudanden och uppdrag omfattar både nyetablering av marknader samt förädling av befintliga.

Bland våra tjänster märks:

  • Långsiktiga säljuppdrag för att bygga marknader inom främst internetbaserade verksamheter
  • Företags- och individbaserade konsulttjänster inom säljträning, ledarskap, affärsmannaskap, rekrytering och outplacement
  • Stödbyrå för ledande ideella organisationer
  • PR- och webbyrå digital marknadskommunikation
  • Digital skyltning

Tjänsteområden

Sälj & Marknadspartner

Vi erbjuder långsiktiga säljsamarbeten för att bygga marknader inom främst internetbaserade verksamheter. Här gäller det att ha ett gediget kunnande, en tydlig plan samt ett uthålligt arbete. Vi har därför anlitas av ledande aktörer för att bygga företagsmarknader inom digitala medier. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att optimera produktutbud, säljutfall, användartrafik samt uppbyggandet av reklamvärden.

Sälj & Affärsutveckling

Vår affärsidé inom detta område är att öka våra kunders lönsamhet genom att leverera företags- och individanpassade konsulttjänster inom:

• Säljträning
• Ledarskap
• Affärsmannaskap
• Rekrytering
• Outplacement